Історія підприємстваАвтобусний транспортМіський тролейбусМіський трамвайФунікулерКерівництвоАвтобусиТрамваїТролейбусиНовиниВакансіїСтруктура підприємстваЗапобігання проявам корупціїФінансові звітиФінансовий звіт 2013р.Фінансовий звіт 2014р.Фінансовий звіт 2015р.Результати роботи КП "Київпастранс" 2015Фінансовий звіт 2016р.Про КиївпастрансВартість проїздуОбґрунтування тарифівПідвищення тарифівВиди квитків та їх виглядПільгиМаршрути та розклад рухуМіжнародні маршрутиТранспорт онлайнПравилаКонтролериПасажирський контрольКіоски продажу квитківТимчасові зміни рухуПасажирамЗамовлення перевезеньЕкскурсіїЛабораторіяНавчально-курсовий комбінатПослугиОбслуговування пасажирівСхема маршрутів внутрішньо-обласного сполученняСхема маршрутів міжобласного сполученняМіжобласні рейсиВнутрішньообласні рейсиПриміські рейсиМіжміське сполученняПриміське сполученняВитяг з правил надання послуг пасажирського автомобільного транспортуПереоформлення квитків, повернення плати за проїздРозташування місць в автобусахОбов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті Автостанція ВидубичіПлан державних закупівельІнформація про закупівліЕлектронні закупівліСтатистика електронних закупівельСтатистика електронних закупівель, 2015Державні закупівліКонтакти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ КП «Київпастранс»

21.09.2015 № 462

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Київпастранс»

Антикорупційною програмою комунального підприємства «Київпастранс» (далі – КП «Київпастранс») є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у господарській діяльності підприємства.

Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та іншого антикорупційного законодавства України.

Антикорупційна програма поширюється на всіх посадових осіб та працівників КП «Київпастранс», в тому числі на осіб, що проходять на підприємстві навчальну (виробничу) практику або працюють за трудовим договором.

1. Терміни, які вживаються в даній антикорупційній програмі

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

2. Антикорупційна стратегія (вичерпний перелік) та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування)

З метою неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України КП «Київпастранс» під час здійснення господарської діяльності реалізує Антикорупційну стратегію підприємства.

2.1. Зокрема, розроблює, запроваджує та реалізує на практиці антикорупційні заходи та контролює їх реалізацію. Забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків, які існують на підприємстві та вживає заходи щодо їх усунення. Застосовує превентивні антикорупційні механізми, вживає заходи щодо припинення корупційних правопорушень, розробляє відповідні плани, положення, накази та інструкції, що регламентують діяльність із запобігання і протидії корупції. Проводить антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, які видаються на підприємстві. Забезпечує діяльність Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Здійснює внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб. Надає роз’яснення щодо процедури заповнення декларацій посадовими особами та здійснює контроль за своєчасністю їх здачі. Сприяє організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції. При необхідності проводить службові розслідування по виявленим ознакам корупції та корупційних правопорушень. Організовує взаємодію з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Розробляє норми етичної поведінки працівників підприємства та створює в колективі атмосферу нетерпимості до можливих проявів корупції, сприяння викриття підготовки та вчинення корупційних правопорушень. Розробляє заходи щодо захисту особи, яка повідомила про факти підбурення її до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

2.2. Для реалізації антикорупційної стратегії КП «Київпастранс» здійснює на практиці наступні антикорупційні заходи:

2.2.1. Доводить до відома посадових осіб та всіх працівників інформацію про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України.

2.3. Здійснює заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та їх вирішення у разі виникнення.

2.4. Періодично проводить для працівників КП «Київпастранс» семінари, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

2.5. Повідомляє під розписку працівників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми.

2.6. Запроваджує посаду та призначає особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми КП «Київпастранс» (надалі – Уповноважений).

2.7. На підприємстві запроваджується проведення регулярної (щорічної) оцінки корупційних ризиків у господарській діяльності. Задля цього, за рішенням генерального директора, можуть залучатися незалежні спеціалісти, при необхідності може проводитись аудит. У разі необхідності, генеральний директор може прийняти рішення про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків.

2.8. Працівникам підприємства забороняється використовувати свої посадові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти підприємства в приватних інтересах.

2.9. Працівникам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних та фізичних осіб у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Проте, працівники підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених абзацом 1 цього пункту, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунку, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Передбачене вище обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. Рішення, прийняте посадовою особою підприємства, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

2.11. Посадові особи (працівники) підприємства у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: - відмовитися від пропозиції; - за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; - залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; - письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника підприємства і Уповноваженого за реалізацію Антикорупційної програми. Якщо посадова особа КП «Київпастранс», виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, Уповноваженого або генерального директора підприємства. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником, генеральним директором підприємства (або його заступником) та Уповноваженим. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником підприємства, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа, Уповноважений та представник виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.12. Керівництво підприємства доводить до відома працівників інформацію щодо обмеження роботи по сумісництву та суміщенню посадовими особами посад, які передбачають здійснення тих же видів діяльності, що передбачаються в посадовій інструкції за основним місцем роботи. Положення даного пункту не стосуються осіб, які здійснюють діяльність по сумісництву або суміщенню посад в межах КП «Київпастранс».

2.13. Посадові особи (працівники) підприємства зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дняз моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з безпосереднім керівником – генерального директора КП «Київпастранс» і Уповноваженого. Також працівники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

2.14. Посадові особи підприємства, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади працівників протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє підлеглого.

2.15. Посадові особи підприємства, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, яким стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

2.16. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

2.17. Працівники підприємства, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, а також інші особи, які не є посадовим особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з КП «Київпастранс» та у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, Уповноваженому або генеральному директору підприємства.

3. Норми професійної етики працівників підприємства

3.1. Працівники підприємства під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

3.2. Посадові особи та працівники підприємства зобов’язані при виконанні своїх функціональних повноважень:

- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать Закону України «Про запобігання корупції», незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

- уразі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це генерального директора КП «Київпастранс» та Уповноважену особу.

4. Права і обов’язки працівників підприємства у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності підприємства

4.1. Посадові особи та працівники КП «Київпастранс» та інші особи, які виконують роботу та перебувають з підприємством у трудових відносинах мають право:

- вимагати від керівництва підприємства обговорювання положення Антикорупційної програми;

- вимагати від керівництва підприємства дотримання положень Антикорупційної програми;

- звертатись до керівництва підприємства чи Уповноваженого із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми;

- вимагати від керівництва підприємства справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

- звертатись до суду за захистом своїх порушених прав;

- обирати будь-яких незалежних спеціалістів юридичного напрямку для проведення оцінки корупційних ризиків;

- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників КП «Київпастранс», якщо вони суперечать Закону України «Про запобігання корупції», незважаючи на приватні інтереси;

- застосовувати (ініціювати застосування) до підпорядкованих (підлеглих) працівників підприємства заходи дисциплінарного та іншого стягнення, у випадках, передбачених законами України та Антикорупційною програмою, а також звільняти (ініціювати звільнення) із займаних посад;

- самостійно обирати лекторів для проведення семінарів, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства.

- здійснювати заходи із врегулювання, в т.ч. зовнішнього конфлікту інтересів.

- звертатись до Уповноваженого або правоохоронних органів із заявами про вчинення посадовими особами підприємства корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

4.2. Посадові особи та працівники підприємства, інші особи, які виконують роботу та перебувають з КП «Київпастранс» у трудових відносинах зобов’язані:

- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з господарською діяльністю КП «Київпастранс»;

- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства; - невідкладно інформувати генерального директора КП «Київпастранс»,

Уповноваженого про:

  • всі випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю підприємства;
  • випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками підприємства;
  • виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді генерального директора КП «Київпастранс», Уповноваженого про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих посадових обов’язків, що і за основним місцем роботи;

- доводити до відома підпорядкованих йому посадових осіб (працівників) та всіх прирівняних до них осіб інформацію про обмеження:

  • щодо використання службового (посадового) становища;
  • запобігання одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними;
  • роботи по сумісництву та суміщенню посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності;

- здійснювати заходи щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та їх вирішення, у разі їх виникнення;

- за рішенням керівника підприємства чи з власної ініціативи проводити для підпорядкованих йому працівників КП «Київпастранс» семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства;

- під розписку ознайомити працівників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми КП «Київпастранс»;

- вживати всіх необхідних та невідкладних заходів для захисту особи, яка повідомила інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

5. Права і обов’язки особи Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції

5.1.Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні права:

- вимагати від керівництва підприємства обговорення положення Антикорупційної програми;

- вимагати від посадових осіб (працівників) підприємства дотримання положень Антикорупційної програми, припинення діянь з ознаками корупційних, вчинення корупційних правопорушень;

- вимагати від керівника підприємства справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників підприємства, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси;

- звертатись до державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень антикорупційного законодавства України;

- вимагати та отримувати від усіх посадових осіб (працівників) КП «Київпастранс» письмові пояснення щодо виконання антикорупційного законодавства України;

- ознайомлюватись та отримувати будь-які документальні матеріали, які стосуються господарської діяльності підприємства;

- проводити контроль щодо своєчасності подання декларацій посадовими особами підприємства;

- ініціювати та брати безпосередню участь в проведені службових розслідувань за ознаками корупції та можливого вчинення корупційних правопорушень на підприємстві;

- звертатись до генерального директора та, за його вказівкою, до правоохоронних органів з заявами про вчинення посадовими особами підприємства корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- звертатись до суду за захистом своїх порушених прав.

5.2. Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні обов’язки:

- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю КП «Київпастранс»;

- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;

- постійно здійснювати моніторинг дотримання антикорупційного законодавства на підприємстві;

- невідкладно інформувати керівника КП «Київпастранс» про випадки підбурення до вчинення або вчинення корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками;

- інформувати керівника підприємства про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- надавати роз’яснення з будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми за зверненнями посадових осіб (працівників) підприємства;

- щорічно звітувати перед керівництвом підприємства щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємстві та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції;

- дотримуватись умов конфіденційності щодо інформації про осіб, які повідомили про факти підбурення до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- проводити індивідуальне консультування працівників у сфері запобігання корупції;

- письмово повідомляти про факт неподання посадовими особами підприємства декларації керівнику КП «Київпастранс» та за його рішенням - спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;

- інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні Антикорупційної програми.

6. Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед керівництвом КП «Київпастранс»

6.1. Уповноважений зобов’язаний до 20 січня року, наступного за звітним, надати керівнику підприємства в письмовому вигляді за своїм підписом звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємстві та, за наявності, повідомити про викриті факти корупції.

7. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності підприємства, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

7.1. КП «Київпастранс» забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та протидії корупції у діяльності КП «Київпастранс». Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує уповноважений з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми.

7.2. Аналіз дотримання посадовими особами (працівниками) КП «Київпастранс» вимог антикорупційного законодавства України, цієї Антикорупційної програми чи інших керівних документів з питань запобігання і протидії корупції здійснюється Уповноваженим шляхом:

- перевірки та аналізу інформації щодо причетності працівників КП «Київпастранс» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією порушень;

- дослідження окремих сфер діяльності КП «Київпастранс» з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків;

- проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих документів КП «Київпастранс»;

- проведення внутрішніх розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства України;

- проведення перевірки організації роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах Дирекції, філіях та відокремлених підрозділах КП «Київпастранс»; - перевірки та аналізу інформації, отриманої від посадових осіб (працівників) КП «Київпастранс», громадськості, фізичних чи юридичних осіб, засобів масової інформації чи інших джерел щодо можливого вчинення порушень антикорупційного законодавства КП «Київпастранс»;

7.3. При підтвердженні за результатами проведеної перевірки попередніх даних про причетність посадових осіб (працівників) КП «Київпастранс» до порушень антикорупційного законодавства, Уповноважений інформує про це письмово керівника КП «Київпастранс»

7.4. Дослідження окремих сфер діяльності структурних підрозділів Дирекції, філій та відокремлених підрозділів КП «Київпастранс» здійснюється Уповноваженим з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків.

7.5. Антикорупційна експертиза може проводитись Уповноваженим за дорученням керівництва КП «Київпастранс» або за власною ініціативою та полягає в дослідженні організаційно-розпорядчих документів КП «Київпастранс» на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

До таких факторів можуть бути віднесені:

- закріплення невиправдано широкого кола повноважень посадової особи (працівника) КП «Київпастранс»;

- відсутність виключного переліку підстав доля прийняття рішень;

- відсутність вказівки про необхідність обґрунтування обраного варіанту вирішення питань посадовою особою (працівником) КП «Київпастранс»;

- наявність у договорах положень про підвищену в порівнянні з визначеною законодавством відповідальність КП «Київпастранс» у разі невиконання умов договору;

- послаблення або відсутність в договорах відповідальності контрагентів КП «Київпастранс» у порівнянні із визначеними нормативними документами межами, тощо.

У разі виявлення таких факторів за результатами антикорупційної експертизи, складається довідка довільної форми, у якій викладається зміст виявлених факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також пропозиції щодо їх усунення. Довідка надається керівнику КП «Київпастранс» для розгляду та прийняття рішення.

7.6. Внутрішні розслідування проводяться Уповноваженим у порядку, встановленому організаційно-розпорядчими документами КП «Київпастранс».

7.7. Перевірка організації роботи із запобігання корупції у підрозділах КП «Київпастранс» здійснюється Уповноваженим в порядку, визначеному організаційно-розпорядчими документами КП «Київпастранс». Результати перевірки оформлюються актом (довідкою), що подається керівництву КП «Київпастранс» для розгляду та прийняття рішення.

7.8. Визначена цим розділом Антикорупційної програми процедура здійснення Уповноваженим контролю може бути деталізована шляхом прийняття організаційно-розпорядчих документів КП «Київпастранс» в установленому порядку.

8. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

8.1. Про можливі порушення антикорупційного законодавства в КП «Київпастранс» та про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, посадові особи (працівники) КП «Київпастранс» можуть повідомляти Уповноваженого. Така інформація оформляється в письмовому вигляді, підписується посадовою особою (працівником) КП «Київпастранс» із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, посади та дати.

8.2. Для інформування про випадки, зазначені в п. 8.1 цієї Антикорупційної програми, КП «Київпастранс» забезпечує умови для надання повідомлень, зокрема через телефонні лінії, офіційні веб-сайти та засоби електронного зв’язку. Така інформація також може бути надана без зазначення авторства (анонімно).

8.3. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства розглядається Уповноваженим не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, за рішенням керівника КП «Київпастранс» термін його розгляду може бути продовжений до тридцяти днів від дня його отримання.

8.4. Для перевірки інформації, викладеної в повідомленні, Уповноважений вправі ініціювати в установленому порядку застосування передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства, Уповноважений письмово доповідає про це генеральному директору КП «Київпастранс» для вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.5. Уповноважений зобов’язаний не розголошувати інформацію, отриману від посадових осіб (працівників) КП «Київпастранс» відповідно до цього розділу Антикорупційної програми, крім випадків, визначених законодавством України.

За розголошення конфіденційної інформації Уповноважений несе відповідальність передбачену чинним законодавством України.

9. Процедура захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

9.1. КП «Київпастранс» забезпечує визначені законодавством умови для захисту посадових осіб (працівників) підприємства, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції і діяльності КП «Київпастранс». (далі – викривач).

9.2. Будь-яка інформації щодо викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків встановлених законодавством.

У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка повідомила про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, керівник, за заявою такої особи, повинен вжити всіх невідкладних заходів задля уникнення настання негативних наслідків для особи, пов’язаних з таким розголошенням.

9.3. Керівник підприємства та Уповноважений самостійно визначають заходи, які на їхню думку є достатніми для захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, за умови письмового погодження працівника з колом запропонованих заходів.

9.4. Працівник КП «Київпастранс» або член його сім’ї не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

9.5. При наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства, викривач може:

- повідомити Уповноваженого для подальшого інформування керівництва КП «Київпастранс» або правоохоронні органи згідно із законом;

- поінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

10. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів

10.1. Посадові особи КП «Київпастранс» зобов’язані:

- вживати заходи щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального,потенційного конфлікту інтересів безпосередньо керівника;

- вжити заходів щодо врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

10.2. Безпосередній керівник особи, до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) працівника, потягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального, потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу та Уповноваженого.

10.3. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (в тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

10.4. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона зобов’язана звернутися за роз’ясненням до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

Про направлення звернення до територіального органу Національного агентства посадова особа КП «Київпастранс» не пізніше наступного робочого дня зобов’язана письмово повідомити Уповноваженого.

У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «про запобігання корупції».

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона звернулась за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

10.5. Посадова особа КП «Київпастранс», у якої наявний реальний, потенційний конфлікт інтересів, може вжити заходів його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику.

10.6. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів на підприємстві здійснюється шляхом:

- усунення посадової особи(працівника) від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження у доступі працівника до певної інформації;

- перегляду обсягу посадових повноважень посадової особи КП «Київпастранс»;

- переведення посадової особи (працівника) на іншу посаду;

- звільнення посадової особи (працівника) підприємства.

10.7. Працівники КП «Київпастранс», які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є посадовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику підприємства чи Уповноваженій особі.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

11. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників підприємства з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур

Будь-який працівник підприємства має право звернутися до Уповноваженого з метою отримання письмовою або усної консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

11.1. З метою отримання усної консультації співробітник звертається до Уповноваженого за 2 робочих дні (до запланованої дати зустрічі) задля погодження часу та місця зустрічі (тел. 254-65-51).

11.2. З метою отримання письмової консультації співробітник звертається до Уповноваженого з письмовим запитом про надання консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, а Уповноважений зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати відповідь, у разі необхідності додаткового часу для надання письмової консультації у зв’язку зі складністю питання даний строк може бути продовжний, але не більше ніж на 5 робочих днів.

12. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції

12.1. Щорічно, за рішенням керівника КП «Київпастранс», для працівників підприємства, на яких розповсюджуються положення даної Антикорупційної програми проводяться семінари, предметом якого буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення їх кваліфікації у сфері запобігання і протидії корупції.

Про дату проведення семінару працівники повідомляються особисто не менше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати заходу.

12.2. Керівник підприємства зобов’язаний організувати семінар, предметом якого буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції, у разі письмового звернення про це не менше 50% від загальної кількості працівників підприємства.

13. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

13.1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

13.2. Керівник підприємства за власною ініціативою, клопотанням Уповноваженого чи безпосереднього керівника особи має право притягнути працівників, які порушують положення Антикорупційної програми, до дисциплінарної відповідальності.

13.3. Посадова особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на підприємстві, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності до встановленому законом порядку.

13.4. До посадових осіб (працівників) КП «Київпастранс», які порушують положення антикорупційної програми, можуть застосовуватись наступні заходи стягнення:

- догана;

- звільнення.

13.5. Порядок притягнення особи до дисциплінарної відповідальності регулюється Кодексом законів про працю, Колективним договором, Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою КП «Київпастранс» та посадовою інструкцією такого працівника.

14. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційного або пов’язаних з корупцією правопорушень, проведення внутрішніх розслідувань

У разі виявлення працівником факту корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він зобов’язаний негайно повідомити про це керівника підприємства, а у разі наявності в діях іншого працівника ознак кримінального чи адміністративного правопорушення – повідомити про це спеціально уповноважені державні органи.

14.1. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Антикорупційної програми, за поданням Уповноваженого та на підставі наказу керівника КП «Київпастранс» проводиться службове розслідування в порядку, визначеному окремими нормативно-правовими актами.

14.2. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням її функціональних (посадових) обов’язків встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.

14.3. Посадова особа КП «Київпастранс», якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

14.4. Посадова особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання функціональних обов’язків за рішенням керівника підприємства до закінчення розгляду справи судом.

14.5. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

15. Порядок внесення змін до антикорупційної програми

Зміни до Антикорупційної програми КП «Київпастранс» вносяться за рішенням генерального директора КП «Київпастранс» за умови попереднього обговорення проекту змін з працівниками підприємства.

 

Генеральний директорС. Майзель